ورود عضویت

اساسنامه یا چار چوب صدای موج سبز

صدای موج سبز، جنبشی است صلح جو که تلاش خود را برای رسیدن ایرانیان به عدالت اجتماعی و برابری در قانون و در مقابل قانون و رسیدن به مردم سالاری در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشرمتمرکز کرده است

صدای موج سبز بعد از انتخابات سال  ۱۳۸۸ همراه و در حمایت از جنبش سبز مردم ایران تشکیل شد و تلاش خود را بر آن نهاد که بتواند پشتیبانی و صدا رسانی مردم ایران را که خواهان رسیدن به عدالت و برابری در مقابل قانون و رسیدن به یک جامعه مدنی و مردم سالار استوار شده است را به عهده بگیرد.

اساسنامه صدای موج سبز بر اساس خواسته های ضد استبدادی و آزادی خواهانه در جهت رسیدن به یک  جامعه مدنی در ایران، به قرار زیر میباشد.

۱:  اساسنامه صدای موج سبز منطبق با اعلامیهٔ جهانی حقوق بشرمی باشد و این اعلامیه را برای مردم ایران خواسته و نه مردم ایران را برای اجراء آن, همچنین تاکید مضاعف بر مواد زیر دارد:

الف) رفع تبعیضهای جنسیتی, قومی و اعتقادی

 ب) برابری حقوقی تمام مردم ایران، در قانون ودربرابرآن،  حق مساوی برای دسترسی به امکانات اجتماعی,فرهنگی, اقتصادی و سیاسی  کشور 

ت) نفی اعدام 

۲ : دفاع از حقوق ملت ایران در مقابل هرگونه استبداد; ولایتی دینی و نظامی,  در جهت رسیدن به یک جامعه آزاد و مدنی.

۳ : فعالیتهای صدای موج سبزهرگز نباید خارج از مصالح  مردم و آسیب رسان به استقلال و تمامیت ارضی  کشور ایران باشد.

۴در راستای سه اصل فوق ، صدای موج سبز در تلاش و کوشش رسیدن به:

الف) ملغا اصل ولایت فقیه

ب) جدائی دین از نهاد حکومت

ت) برقراری مردم سالاری با اجرای رفراندوم، بعنوان قبول حق حاکمیت مردم

۵ : کلیه فعالیتهای صدای موج سبز میبایست مستند, شفاف و دموکراتیک باشد.

۶:  کلیه اعضا و فعالان صدای موج سبز و شرکت کنند در فعالیتهای فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی باید فعالیتهای خود را در چارچوب اساسنامه و آیین نامه های انضباطی صدای موج سبز منطبق نمایند.

تماس با ما شهروند خبرنگار سخن ما
ما در صفحات اجتماعی

کاربر گرامی:

نکات زیر را هنگام ثبت نام مد نظر قرار دهید:

نام حقیقی
ایمیل
نام کاربری
کلمه عبور
تکرار کلمه عبور
سوال امنیتی ﻟﻂﻔﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻻﺗﻴﻦ ﺭا ﺩﺭ " ﭘﺎﺳﺦ " ﺗﺎﻳﭗ ﻛﻨﻴﺪ. CxzB
پاسخ سوال امنیتی
خروج

در صورتی که رمز عبور خود را فراموش کرده اید به این صفحه مراجعه نمایید.

خروج